Merkur

Merkur og astrologi

Merkur er planeten nærmest solen, og sies derfor å være mest samstemt med den. Den anses å være solens talsmann, og gir solen beskjeder slik den tolker og oppfatter det. En rolig sol vil trolig bli opprørt over negative beskjeder fra en usikker Merkur. Selv om det er den minste planeten i solsystemet, har den størst massetetthet. Merkur representerer kommunikasjon, rasjonalitet, analyse, tilpasning og variasjon.

Det er gjennom Merkur at vi kan bedre vår forståelse av verden rundt oss, den virker som en bro mellom en person og verden. Det er viktig å tenke gjennom det at dersom Solen er overbevist om at noe er tull, er det trolig en uoverstigelig oppgave for Merkur å endre dette. Merkur  styrer vår utdannelse, miljø, familie, transport, kommunikasjonsstil og fysisk dyktighet.

Merkur menes å være en personlig planet, som reflekterer grunnleggende fysiske funksjoner i personligheten. Den er bare litt mindre innflytelsesrik enn solen og månen. Merkur styrer tvillingene, jomfruen og er opphøyd i både jomfruen og vannmannen.

Merkurs største innflytelse er å ta ting fra hverandre og sette dem sammen igjen. Den fremstår som en opportunistisk planet, bestemt følelsesløs og nysgjerrig.

Merkur regjerer over onsdag. Mange europeiske språk har ord for onsdag som kan ligne på Merkur, for eksempel fransk (Mercredi) og spansk (Miercoles).

Merkur settes ofte i sammenheng med helseproblemer med nervesystemet, hjernen, åndedrettssystemet, skjoldbruskkjertelen og sanseorganene. Den er også koblet til dyrenes ånd, sammen med månen.

I kinesisk astrologi er Merkur styrt av elementet vann, som er diplomatisk, vennlig og intuitivt. I indisk astrologi kalles Merkur Buddha, et ord som henger sammen med Buddhi (intelligens) og representerer kommunikasjon.