De 7 tradisjonelle erkeengler

Antallet engler i denne ordenen er fire, seks, syv eller ni, avhengig av kilde. For eksempel er det syv engler som står i Guds nærhet i Johannes’ åpenbaring. Det er enighet om at Michael, Gabriel og Raphael er tre av de syv erkeengler, men identiteten til de andre fire er tema for debatter. Mulige kandidater er Uriel, Raguel, Zadkiel, Saragael, Remiel, Anael, Orifiel, Uzziel, Raziel, Sariel og Metatron. Koranen erkjenner kun fire, og navngir kun to; Djibril (Gabriel) og Michael. Ifølge Dionysius er erkeenglene «budbringere som bærer gudommelige lover.» De bringer Guds budskap til menneskene og er ledere for Guds englehær, som kjemper mot mørkets sønner, med Michael i spissen. I kunst er erkeenglene som oftest avbildet med store vinger og mange øyne. Rapahel, Gabriel og Michael er de som er mest fremstilt i kunst. Prefikset “erke” i betydningen ledende eller fortrinnlig kan oversettes med hoved, når det knyttes til ordet engel. Vi har valgt å fokusere på de syv erkeenglene Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Sariel, Raguel og Metatron.