Preseli Blue (Stonehenge)

Preseli Blue (Stonehenge)

Preseli Blue har en kraftig magisk aura, som gir fokus, stabilitet og forankring i jordens energi. Det antas at denne gamle steinen danner den indre ringen av Stonehenge.

Preseli Blue har en sterk fornindelse med elektriske impulser produsert av menneskekroppen, og har en særlig sterk forbindelse med hjertet. Preseli Blue renser hjerte chakra, og styrker hjerte. Det forbedrer kommunikasjon gjennom hele kroppen, som igjen tjener til å balansere og styrke immunforsvaret. Den elektriske forbindelsen stopper ikke der, men hjelper oss til å koble inn i det elektromagnetiske feltet til selve Jorden. Judy Hall og andre tar dette videre, noe som tyder på at steinen går inn i energibanen på planeten vår. Dette er fornuftig, gitt sin overraskende styrke og evne til å reparerer de elektriske banene i menneskekroppen. Det er lett å forstå hvorfor våre forfedre kan ha tilskrevet helbredende krefter til Preseli Blue.

I tillegg renser Preseli Blue hals chakra, som hjelper på kommunikasjon, samt hjelper kroppens reguleringsprosess. I kinesisk medisin knytter den sammen med både hjerte og magesmerter. Basalt og andre lignende vulkanske bergarter, som Doleritt, representerer vårt potensial, og Preseli Blue er ikke noe unntak. Åndelig kan Preseli Blue brukes til å fjerne de lagene som har formet våre personlighets- og trossystemer gjennom miljøfaktorer, slik at vi kan huske kjernen av hvem vi er, og gjennom dette åpner vi vår oppfatning av verden rundt oss. Ved å gi slipp på gamle oppfatninger, kan vi kanskje se universet i all sin flerdimensjonale herlighet.

Denne steinen anbefales for personlig vekst, men ikke for behandling, med mindre i hendene på en erfaren utøver. Ekstrem forsiktighet bør brukes med dette mineralet når du behandler klienter med hjertesykdommer, særlig de med pacemaker, eller som er utsatt for takykardi (akselerert hjertefrekvens). Den er overraskende sterk, og kan ha mye mer effekt enn forventet. Brukes den imidlertid med forsiktighet og følsomhet, kan erfarne utøvere finne det som hjelper til å balansere og regulere hjertet i tilfeller av hjertebank eller høy hjertefrekvens.

Norsk navn: Preseli Blue, Stonehenge stein
Engelsk navn: Preseli Bluestone, Stonehenge stone
Chakra: Hals, hjerte
Element: Luft
Farge: Gråblå, grønn
Lokasjon: Preseli Hills, Wales