Kalsitt, orkide

Kalsitt, orkide – Orchid Calcite

Orkide Kalsitt er svært kjent for sin rensende, rengjørende, foryngende og revitaliserende natur

Geologi

Kalsitt eller kalkspat er et mineral som består av kalsiumkarbonat, CaCO3. Det er et av de vanligste mineralene i jordskorpa. Under den kjemiske formelen inngår også aragonitt. Kalsitt kan være bergartsdannende og ble da kalt kalkstein eller marmor. Kalsitt finnes i organismer med kalkskal som f.eks muslinger, koraller, foraminiferer og trilobitter. Kalsitt er et vanlig mineral og er fargeløst, eller farget av urenheter. Skalenoedriske, romboedriske og prismatiske former opptrer i kombinasjoner. Den har en sekssidet avsluttende pyramideform. Krystaller opptrer med brede, flate ender, eller med lange tynne spisser. Kalsitt er ofte kornet eller massiv. Det er en bestanddel i kalksteinsmarmor og andre sedimentære og metamorfe forekomster, og det finnes i hydrotermale ganger og magmatiske bergarter.

Norsk navn: Orkide kalseitt, Ild kalsitt
Engelsk navn: Orchid Calcite
Chakra: Hara, Solar Plexus
Stjernetegn: Krepsen
Hardhet: 2,5-3
Farge: Orange, rød
Kjemisk formel: CaCO3 
Strunz klassifisering: 05.AB.05
Kategori: Karbonatmineral
Krystallsystem: Trigonal
Spesifikk vekt: 2.71
Sjeldenhet: Vanlig