Stilbitt

Stilbitt - Stilbite

Stilbitt viser en fantastisk åndelig energi. Stilbitt er ofte brukt for psykisk veiledning og kreativitet. Bærer du med deg en Stilbitt, kan den hjelpe deg med alle typer metafysiske bestrebelser, og spesielt med åndelige reiser. Det er kjent at folk ofte mister alle eller noen av sine minner fra åndeverdenen eller andre metafysiske opplevelser på grunn av det faktum at man må lette kroppen for gamle minner. Ved bruk av Stilbitt kan man vekke disse minnene igjen, vanligvis i en dypere meditativ tilstand, for eksempel beta eller theta. Stilbitt antas å hjelpe til med å huske disse opplevelsene.

Stilbitt har en vibrasjon som minner om universell kjærlighet og tilknytning. Bare å holde et stykke Stilbitt minner deg på at du er elsket og tatt vare på, uavhengig av omstendighetene. Stilbitt høyner ens bevissthet om universell kjærlighet. Bruk stilbitt på det tredje øye for å få hjelp med intuisjon og psykiske evner. Stilbitt er nyttig i å lære aksept og gi slipp, som igjen kan hjelpe til manifestasjon. Stilbitt letter klarhet i tankene, selv i de mest forvirrende omstendigheter.

Fysiske spørsmål og plager: ADD/ADHD, hjerne, hjernesykdom, hjerneforstyrrelser, dehydrering, lever, overgangsalder, muskler og skjelett, osteoporose, hals

Følelsesmessige spørsmål og plager: Sinne, frustrasjon, humørsvingninger

Spirituelle spørsmål og plager: Intuisjon, ut av kroppen opplevelser


Geologi

Stilbitt er et mineral med hvit eller gulaktig, brun til rød farge. Det er det mest utbredte av zeolittmineralene, og finnes gjerne i nekformet aggregat, ofte sammen med Heulanditt. Den kjemiske formelen er NaCa2Al5Si13O36·14H2O og det krystalliserer monoklint.

En gang var Heulanditt og Stilbitt regnet som identiske mineraler. Etter at man fant ut at de var forskjellige, i 1818, vart navnet Desmin foreslått for Stilbitt, og dette navnet brukes fremdeles i Tyskland. Stilbitt er funnet mange steder i Norge.


Norsk navn: Stilbitt
Engelsk navn: Stilbite
Chakra: Hjerte
Stjernetegn: Væren
Vibrasjon: 33 og 6
Hardhet: 3,5-4
Farge: Orange, rosa, hvit, klar
Kjemisk formel: NaCa2Al5Si13O36·14H2O
Strunz klassifisering: 8/J.23-30 eller 9.GE.10
Kategori: Silikater
Krystallsystem: Monoklin
Spesifikk vekt: 2,12-2,22
Oppløslighet: Brytes ned i saltsyre
Sjeldenhet: Vanlig