Bumble Bee

Bumble Bee

Bumble Bee Jaspis er en sterk jordingsstein, som innehar den sterke energien til vulkanen som den ble født av. Bumble Bee Jaspis lar deg akseptere endringer, finne nye muligheter, øke selvtillit og bidra til å ta avgjørelser uten å stole på følelser. Den forbedrer din kreativitet og gir deg selvtillit. Den sies å hjelpe det som er vumulige å manifestere, så det er verdt å ha en i ditt miljø. Den kan bringe glede inn i livet.

Det sies at Bumble Bee Jaspis kan hjelpe med mageproblemer, infeksjoner, allergier, nervesystemet og hjertesykdommer. Den kan øke din fysiske vitalitet.
Bumble Bee Jaspis er forbundet med hara og solar plexus chakraene.

Bumble Bee Jaspis har flotte mønstre som ofte etterligner fargen til humlen. Det er faktisk en kombinasjon av vulkansk materiale, anhydrit, hematitt, svovel, arsen, osv. Bumble Bee Jaspis er en sjelden stein som ble dannet under en vulkansk prosess. Den er også kjent som eclipse stein. Det er ikke en ekte jaspis fordi den ikke hovedsakelig består av mikrokrystallinsk kvarts. Det er teknisk sett en stein som har dannet seg fra sedimenter avsatt av vann eller luft. Den inneholder varierende mengder svovel, manganoksider, arsen-sulfidmineralene realgar og orpiment, og kalsiumkarbonatmineralene kalsitt og aragonitt. Den dannes i vulkanske gassmiljøer og er en porøs, lagdelt, flerfarget stein som er sementert sammen av karbonatmineraler. Dens gule lag skyldes svovel, det oransje er arsensulfidmineraler, og svarte er manganoksider.

Bumble Bee Jaspis har kun vært kjent siden slutten av 1990-tallet. Den har bare blitt funnet på den indonesiske øya Java. 

Den gule fargen skyldes tilstedeværelsen av svovel, som er giftig, samme med arsen, så vær forsiktig - vask alltid hendene etter håndtering.

Norsk navn: Bumble Bee Jaspis
Engelsk navn: Bumble Bee Jasper, Eclipse Stone
Chakra: Hara, solar plexus
Sjeldenhet: Ganske sjelden