Lizarditt

Lizarditt (Norsk Jade) - Lizardite

Lizarditt åpner alle chakra. Lizarditt letter oppstigning av kundalini og bør derfor brukes med stor omhu. Lizarditt kan brukes til å fjerne energiblokkeringer innenfor meridianene.

Lizarditt fremmer en sunn forbindelse med natur og bevaring av denne, og når den brukes i meditasjon, hjelper den med kommunikasjon med åndenes riker
 
Fysiske spørsmål og plager: Lizarditt antas å være gunstig når det gjelder å behandle problemer i mage og nyrer. Det sies at den sikrer at vi absorberer riktig mengde mineraler fra maten vi spiser, og den kan også hjelpe de som lider av diabetes. Lizarditt er også sagt å lindre kramper og menstruasjonssmerter og å hjelpe de kvinner som ikke klarer å nå en orgasme.
 
Emosjonelle spørsmål og plager: Lizarditt bidrar til å balansere humørsvingninger ved å fremme fred i oss, og hjelper oss å løse konflikter mye bedre.
 
Spirituelle spørsmål og plager: Lizarditt er en sterkt jordende stein og kan forankre våre energier til sentrum av jorden, slik at vårt eget energifelt er like stabilt som jordens. Den hjelper oss å resonere med og tilpasse oss til Moder Jords-, dyrenes-, plantenes- og mineralenes riker. Den hjelper oss også til å kommunisere bedre med åndenes riker. Lizarditt bidrar til å rense både vår aura og alle våre chakraer fra blokkerte eller stillestående energier, og gir fri strøm av energi gjennom hele vårt vesen. Den hjelper med oppvåkning av Kundalini-energiene, og med litt øvelse kan vi rydde og aktivere hver chakra etter tur.
 
Norsk navn: Lizarditt, Norsk Jade
Engelsk navn: Lizardite
Chakra: Alle 
Hardhet: 2,5
Farge: Grønn, gul, hvit
Kjemisk formel: Mg3Si2O5(OH)4
Strunz klassifisering: 09.ED.15
Kategori: Silikater
Krystallsystem: Triklinsk
Spesifikk vekt: 2,57