Krysoberyll, gruppe

Krysoberyll, gruppe - Chrysoberyl

Krysoberyll er til tross for navnet ikke relatert til Beryll, som er et silikat. Krysoberyll er faktisk et oksyd.

Geologi

Krysoberyll eller chrysoberyll er et veldig hardt mineral med grønn eller gulgrønn farge. Edelsteinsvarianter er Alexandritt og Kymofan (med kattøye-effekt). Mineralet opptrer i granittpegmatitter, i Norge for eksempel ved Nateland i Iveland, eller alluvialt i grusleier, som i Brasil eller Sri Lanka. Symmetrien er rombisk og den kjemiske samansettingen BeAl2O4, et beryllium-aluminiumoksid

Det finnes fire typer Krysoberyll: - Alexandritt - den mest sjeldne som skifter farge fra grønt i ultrafiolett lys til rødt i kunstig lys - Krysoberyll, cats eye - også kjent som Kymofan eller kattøye - Krysoberyll, gul - den mest vanlige - Krysoberyll, vanadium - en grønn sjelden variant

Norsk navn: Krysoberyll
Engelsk navn: Chrysoberyl
Chakra: Varierer med fargen
Stjernetegn: Varierer med type krystall
Vibrasjon: Varierer med type krystall
Hardhet: 8,5
Farge: Brun, grønn, honning, gul, klar, rød
Kjemisk formel: BeAl2O4 
Strunz klassifisering: 04.BA.05
Kategori: Oksydmineral
Krystallsystem: Ortorombisk
Spesifikk vekt: 3.5 - 3.84
Sjeldenhet: Meget sjelden til sjelden