Kalsitt, optisk klar

Kalsitt, Optisk klar - Clear Optical Calcite 

Optisk Kalsitt har en svært høy og unik vibrasjon som er tydelig bare ved å holde dem. Disse krystallene perfekte er  for å plassere på chakraene under meditasjon.

Optisk Kalsitt som også blir  kalt Island Feltdspatt, fungerer veldig bra for å åpne og aktivere alle chakraene og forbedre flyten av energi gjennom de subtile kropper. Meditasjon med Optisk Kalsitt kan bidra til å forbedre ens oppfatning av den fysiske verden og av seg selv, og skape et skifte hos de som opplever overveiende negative følelser. Man kan bruke Optical Kalsitt for å fjerne negativ energi, og for å forsterke positiv energi, og spesielt, for å bidra til å fjerne frykt-baserte følelser, og bringe mer optimisme inn i ens opplevelse.

Optisk Kalsitt er nyttig for dem som har behov for klarhet, og de som lærer om "Law of Attraction" og manifestasjon. Som Bergkrystall, kan Optical Kalsitt forsterke hensikten, og kan programmeres for et bestemt formål. Optisk Kalsitt kan hjelpe en til å se tidligere feil og måter å rette dem for ta nytte av dette i fremtiden. Ved å rydde unna stillestående energiblokkeringer, kan Optical Kalsitt bringe høyere energier i chakraene og oppmuntre til åndelig utvikling.

Du kan lese en avis gjennom en Optisk klar Kalsitt! Du ser ikke dobbelt når du ser gjennom den, men når lyset passerer gjennom denne gjennomsiktige Kalsitt bøyer den lyset på to måter, slik at bildene virker dobbelt. 

Kalsitt er en kraftig energi forsterker og renser. Kalsitt renser ut lagret negativ energi fra et rom, kroppen, osv og fornyer det med positiv energi. Bruk Kalsitt for å rydde ut gamle energimønstre og for å øke personlig motivasjon og pågangsmot. Kalsitt er også et godt valg for fjernhealingsarbeid, fordi den forsterker energien som sendes.

Kalsitt er også kjent som "stein av sinnet." Kalsitt øker mental dømmekraft og analyse, øker hukommelse og læreevne. Kalsitt er steinen for studenter og akademikere, og kan være uunnværlig for å hjelpe elevene til å beholde sine lærdommer. Kalsitt er også nyttig i tider med psykiske justeringer og uenigheter. Kalsitt kan vise deg en ny måte å se på en situasjon, og fortrenger gamle tankemønstre som kan være i veien for nye ideer.

Fysisk har Kalsitt vært forbundet med ben og ledd, og balanserer mengden kalsium i kroppen. Kalsitt kan også bidra til å forbedre kroppens opptak av viktige vitaminer og mineraler.

Fysiske problemer og Plager:  Blodpropp, øyne, immunsystem, ledd, migrene, hud, magesår, vorter

Følelsesmessige problemer og Plager: Beroligende, klarhet, håp, latskap, hukommelse, motivasjon, negativitet, optimisme, stress

Spirituelle problemer og Plager: Forsterker, høyere bevissthet, psykiske evner


Geologi

Kalsitt eller kalkspat er et mineral som består av kalsiumkarbonat, CaCO3. Det er et av de vanligste mineralene i jordskorpa. Under den kjemiske formelen inngår også aragonitt. Kalsitt kan være bergartsdannende og ble da kalt kalkstein eller marmor. Kalsitt finnes i organismer med kalkskal som f.eks muslinger, koraller, foraminiferer og trilobitter. Kalsitt er et vanlig mineral og er fargeløst, eller farget av urenheter. Skalenoedriske, romboedriske og prismatiske former opptrer i kombinasjoner. Den har en sekssidet avsluttende pyramideform. Krystaller opptrer med brede, flate ender, eller med lange tynne spisser. Kalsitt er ofte kornet eller massiv. Det er en bestanddel i kalksteinsmarmor og andre sedimentære og metamorfe forekomster, og det finnes i hydrotermale ganger og magmatiske bergarter.


Norsk navn: Optisk kalsitt, Island feldtspatt
Engelsk navn: Optical Calcite, Iceland Spar
Chakra: Krone
Stjernetegn: Løven
Vibrasjon: 3
Hardhet: 2,5-3
Farge: Klar
Kjemisk formel: CaCO3
Strunz klassifisering: 
Kategori: Karbonatmineral
Krystallsystem: Trigonal 
Spesifikk vekt: 2.71
Oppløslighet: 
Sjeldenhet: Vanlig