Winchitt

Winchitt - Winchite

Winchitt blir ofte kalt "Toleransens stein", og hjelper oss gjennom livets mange vendinger og gir støtte, samtidig som den oppmuntrer til tålmodighet og bedre toleranse der dette er nødvendig.

Winchitt stimulerer den intuitive evnen til det tredje øye chakra mens du tilpasser deg til de høyere rikene som er tilgjengelige gjennom krone chakra. Winchitt er utmerket for astral reise og klare drømmer.

Hvis man mediterer med Winchite kan denne lede deg til å ta positive handlinger i enhver situasjon.

Winchitt er en gunstig stein for de med funksjonshemming, så vel som de som er eller har vært utsatt for mobbing. Denne steinen vil gi støtte og mot, samtidig som toleransen økes og den gir oppmuntring til å få en følelse av tilhørighet. Winchite er også kjent for å roe nervene i stressetider 

Norsk navn: Winchitt
Engelsk navn: Winchite
Chakra: Tredje øye
Hardhet: 5,5
Farge: Gul, hvit
Kjemisk formel: (NaCa)(Mg4Al)Si8O22(OH)2
Strunz klassifisering: 09.DE.20
Spesifikk vekt: 2,96
Sjeldenhet: Sjelden