Hydrozinkitt

Hydrosinkitt - Hydrozincite

Hydrosinkitt er et ganske sjeldent mineral som opptrer som hvitt belegg eller masser i forvitringssonen over sinkforekomster. Samansettingen er Zn5(CO3)2(OH)6.
Det ble først beskrevet i 1853 etter en forekomst i Bad Bleiberg i Kärnten i Østerrike og kalt opp etter det kjemiske innholdet.
Det er kjent fra flere norske forekomster, f.eks Konnerudkollen ved Drammen.

Norsk navn: Hydrosinkitt
Engelsk navn: Hydrozincite
Hardhet: 2-2,5
Farge: Hvit, grå, rosa, gul
Kjemisk formel: Zn5(CO3)2(OH)6
Strunz klassifisering: 05.BA.15
Kategori: Karbonatmineral
Krystallsystem: Monoklin
Spesifikk vekt: 3,5-4
Sjeldenhet: Ganske sjelden