Zoisitt med Rubin

Zoisitt med Rubin - Zoisite med Ruby

Zoisitt er en av disse steinene som ber deg om å "stå opp og gå". Zoisitt kan hjelpe deg å få tilbake den kreative gnisten og fokusere på hva du virkelig liker å gjøre. Den holder deg fra å være lat og inaktiv. Zoisitt forvandler negativ energi til positive, og ytterligere forbedrer den tillit, ikke bare på deg selv, men universet generelt. Den hjelper deg til å forstå og kommunisere dine egne sannheter, uten påvirkning av andre.

Assosiert med Jorden hjelper Zoisitt så du fårstår å nyte naturen, og bringer med seg en følelse av glede og undring. På jobb kan denne nydelig krystall holde deg på sporet, spesielt når du blir avbrutt. Det er en god stein å ha ved telefonen for å avskrekke uønskede innringere.

Fysisk avgifter Zoisitt kroppen og reduserer inflammasjon. Den fremmer styrken i immunsystemet, hjerte, lunger, milt og bukspyttkjertel. Zoisitt kan bidra til å helbrede problemer knyttet til de reproduktive organer og øke fruktbarheten (spesielt kombinert med Rubin).

Fysiske spørsmål og plager: Døende, besvimelse, fruktbarhet, hjerte, immunsystem, lunger, bukspyttkjertel, milt, overgangen

Følelsesmessige spørsmål og plager: Kreativitet, fokus, sorg, glede, undrende

Spirituelle spørsmål og plager: Kommunikasjon


Geologi

Zoisitt er ei kalsiumaluminiumhydroksidsorosilikat som hører til mineralgruppen epidot. Den kjemiske formelen er Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH). Zoisitt er kalt opp etter den slovenske vitenskapsmannen Baron Sigmund Zois von Edelstein (Žiga Zois), som forstod at dette var et ukjent minerale, da mineralforhandleren Simon Prešern viste han mineralet. Han hadde oppdaget det i Saualpefjellene (Svinška planina) i Kärnten i 1805. Zoisitt var først kjent som saualpitt, etter stedet den blet funnet første gangen. Transparente materialer ble formet til edelsteiner, mens ugjennomsiktige vanligvis blet brukt til skulpturer.

Zoisitt framstår som en prismeaktig, ortorombisk (2/m 2/m 2/m) krystall eller i massiv form, og er funnet i metamorfe bergarter eller pegmatitt. Zoisitt kan være blå til blådrød, grønn, brun, lilla, gul, grå eller fargeløs. Den har glasaktig glans og muslig til ujevn oppsprekking. Når de er idiomorge er zoisittkrystaller stripete langs hovedaksen (c-aksen). Parallelt til hovedaksen finner man fullkomne kløfter. Zoisitt har en hardhet på litt over 6 og den spesifikke vekten er mellom 3,10 - 3,38, etter hvilken variant det er snakk om. Strekfargen til zoisitt er hvite og de er sagt å være skjøre.


Norsk navn: Zoisitt
Engelsk navn: Zoisite
Chakra: Hjerte
Stjernetegn: Tvillingene
Vibrasjon: 4
Hardhet: 6-6,5
Farge: Blå, brun, fargeløs, grønn, rosa, lilla, rød, hvit, gul
Kjemisk formel: Ca2Al3Si3O12 (OH)
Strunz klassifisering: 
Kategori: Silikater
Krystallsystem: Ortorombisk
Spesifikk vekt: 3,10-3,38
Oppløslighet: 
Sjeldenhet: Vanlig