Smaragd

Smaragd - Emerald

Smaragd er assosiert med hjerte chakra og med lykksalig kjærlighet. I grupper på to eller flere personerkan Smaragd knytte bånd, og styrke kommunikasjon ogforståelse, og hjelper hver enkelt person til å uttrykke seg uten å fornærme andre.

Smaragd antas å forbedre hukommelse og mental klarhet. Meditering med Smaragd kan hjelpe å koble til guddommelig kjærlighet, åpner hjertet til å aksepterealle ting i livet som gaverog tilegne seg evnen til å skjelne når andre snakker sant eller ikkeSmaragd kan bidra til å åpne opp dine synske evnerog forbedreens evne til å legge merke til og administrere synkronitet.

Smaragd er ofte brukt for å tiltrekke velstand til eieren, og åpner for forsterkning av håp og oppmuntringSmaragd kan hjelpe deg å klargjøre og styrke dinintensjon for et positivt utfall. Smaragd kan bidra til å opprettholde troen på kunnskap om guddommelig perfeksjon. Smaragd minner en på at universet alltidvil gi (og tilgi).

Fysisk kan Smaragd kanalisere "Green Ray", noe som gjør den til et ypperlig healingkrystall. Smaragd er en god stein for å bli frisk og fungerer spesielt påforholdene i hjerte, lever, lunger og ryggradHistorisk var Smargd kjent som en motgift til giftstoffer.

Fysiske spørsmål og plager: Artritt, blodtrykk, kreft, forkjølelse, avgiftende, emfysem, øyne, feber, hjerte, immunsystem, lever, hukommelse, kvalme, giftstoffer, magesår, oppkast, svakhet

Emosjonelle spørsmål og plager: Rolig, medfølelse, sorg, skyldfølelse, ærlighet, inspirasjon, ro 

Spirituelle spørsmål og plager: Klarsyn, klarhet, karma, sinnsro, gir svar på visjoner

Norsk navn: Smaragd 
Engelsk navn: Emerald
Chakra: Hjerte 
Stjernetegn: Væren, TvillingeneTyren, Vannmannen
Vibrasjon: 4
Hardhet: 7,5-8
Farge: Grønn