Sinober

Sinober - Cinnabar

Sinober stimulerer verdighet, vitalitet og kraft. Den kan være svært nyttig til bruk innen finans og økonomi. Sinober bidrar til å tiltrekke overflod. Plasser en Sinober i en kasse og den kan gi en økning i inntektene til innehaveren, og kan også bidra til å opprettholde rikdom.

Sinober hjelper i samfunnsarbeid, bidrar til å huske at "å gi er guddommelig". Sinober forbinder en med kilden til alt levende.

Fysisk kan Sinober bistå i behandling av seksuell dysfunksjon og infertilitet, brukes til behandling av blodsykdommer, og i behandling av fungale og virale infeksjoner. Den er også en utmerket stein for å utvinne energiblokkeringer.

Advarsel: Inneholder kvikksølv som kan være giftige! Vask hendene etter du har holdt den i hendene. Ikke berør hendene med øynene eller munnen mens du jobber med steinen. Må ikke brukes i eliksirer.

Fysiske problemer og Plager: AIDS, blodsykdommer, soppinfeksjoner , HIV, seksuell dysfunksjon, søvnapné, Tourettes syndrom, virusinfeksjoner, vorter

Følelsesmessige: Overflod, følelsesmessige blokkeringer, øke rikdom, velstand

Spirituelle problemer og Plager: Tilkobling til det Guddommelige, Kundalini energi

Norsk navn: Sinober, Cinnabaritt
Engelsk navn: Cinnabar
Chakra: Rot
Stjernetegn: Løven
Vibrasjon: 8
Hardhet: 2-2,5
Farge: Rød
Kjemisk formel: Kvikksølv(II)sulfid, HgS
Strunz klassifisering: 02.CD.15a
Kategori: Sulfider
Krystallsystem: Trigonal
Spesifikk vekt: 8,176
Sjeldenhet: Mindre vanlig